Zmień rozmiar tekstu:

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym na terenie Województwa Lubelskiego (źródło: Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)

ZESTAWIENIE SCHRONISK, NOCLEGOWNI I INNYCH PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH, NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

 

Lp. NAZWA PLACÓWKI PODMIOT PROWADZĄCY PLACÓWKĘ UWAGI
  Powiat lubelski grodzki
1.07.2009 Schronisko dla Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie ul. Dolna Panny Marii 32 20-010 Lublin tel. 081-532-75-38 kierownik – Adam Janasz   Noclegownia dla Mężczyzn Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta ul. Dolna Panny Marii 32 20-010 Lublin tel. 081-532-75-38   Kuchnia Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta ul. Zielona 3 20-082 Lublin tel. 081-532-64-37 Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta ul. Zielona 3 20-082 Lublin tel. 081-53-264-37 Prezes – Wojciech Bylicki Schronisko Liczba miejsc–35 /mężczyźni/ czynne cały rok       Noclegownia Liczba miejsc–30 /mężczyźni/ czynna od 01.XI do 31.III w godz. od 18.30 do 7.00   Jadłodajnia dla bezdomnych i ubogich 500 posiłków dziennie pon-pt w mies. I-VI, IX-XII suchy prowiant- cały rok  
2.   Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17 20-340 Lublin tel/fax 081-745-34-70   Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego ul. Abramowicka 2F 20-442 Lublin tel. 081-743-91-11   Ośrodek wczesnej interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu ul. Młyńska 8 20-406 Lublin tel. 081-745-34-70   Ośrodek doraźnej interwencji dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu w tym bezdomnych ul. Abramowicka 2F 20-442 Lublin tel/fax 081-743-91-11   Mieszkania adaptacyjne ul. Abramowicka 2F ul. Rynek 14 ul. Młyńska 8 Lublin tel/fax 081-743-91-11 Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym  Uzależnionym od Alkoholu “Nadzieja” ul. Abramowicka 2F 20-442 Lublin tel/fax 081-743-91-11 Prezes – Krzysztof Leszczyński Schronisko Liczba miejsc–34 /mężczyźni/ czynne cały rok   Hostel Liczba miejsc–25 /mężczyźni/ czynny cały rok       Noclegownia Liczba miejsc–25 /mężczyźni/ czynna cały rok w godz. od 18.00 do 8.00     Noclegownia Liczba miejsc–42 czynne od 1.XI do 31.III w godz. od 18.00 do 8.00         Mieszkania adaptacyjne Liczba miejsc – 6 Liczba miejsc – 4 Liczba miejsc – 3 /mężczyźni/ czynne cały rok
3.07.2009 Dom Samotnej Matki ul. Bronowicka 3 20-301 Lublin tel. 081-748-52-10   Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Bronowicka 3A 20-301 Lublin tel/fax 081-748-52-10   Noclegownia dla Kobiet ul. Bronowicka 3A 20-301 Lublin tel. 081-745-09-03   Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej ul. Bronowicka 3 20-301 Lublin tel. 081-748-52-10 Prezes Fundacji – Krzysztof Bujko Dom Samotnej Matki Liczba miejsc–70 czynny cały rok   Schronisko Liczba miejsc–15 /kobiety/ czynne cały rok   Noclegownia  Liczba miejsc–15 /kobiety/ czynna od 1.XI do 31.III w godz. od 18.00 do 8.00
4.07.2009 Dom Samotnej Matki ul. Chmielewskiego 9 20-620 Lublin tel. 0 81-525-42-08 Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej ul. Chmielewskiego 9 20-620 Lublin Ks. Krzysztof Podstawka tel. 0 81-525-42-08   Dom dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi do lat 3 Liczba miejsc–20 Czynny cały rok
5.07.2009 Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie ul. Młyńska 18 20-406 Lublin tel. 081-534-90-46 Kierownik – Beata Bednarczyk Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Grodzka 7 20-012 Lublin tel. 081-53-50-700 Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych Liczba miejsc–25 czynne od pon. do pt. w godz. od 8.30 do 18.00
6.07.2009 Magazyn darów Lubelskiego Zarządu Okręgowego PCK ul. Puchacza 6 20-950 Lublin tel.081-532-08-27 fax. 081-532-90-87 Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie, ul. Puchacza 6 20-323 Lublin Prezes – Mariusz Goniewicz Dyrektor – Stefan Pedrycz   Pomoc rzeczowa, wydawanie odzieży, żywności
7.07.2009 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Jezuicka 4/5 20-113 Lublin tel. 081-534-26-52 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie ul. Daszyńskiego 3a/18 20-250 Lublin tel. 081-534-26-52 Prezes – Jacek Wnuk   Gorący Patrol – praca uliczna, wolontariat
Powiat lubelski ziemski
8.07.2009 Wspólnota “Emaus” Krężnica Jara 498 20-515 Lublin 51 tel. 081-511-91-31 fax 081-511-92-93 Stowarzyszenie “Emaus” Krężnica Jara 498 20-515 Lublin 51 tel. 081-511-91-31 Prezes zarządu – Elżbieta Targońska   Wspólnota życia i pracy dla mężczyzn i kobiet   pełni funkcję schroniska Liczba miejsc–30
9.07.2009 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Osób bezdomnych Krężnica Jara 330 20-515 Lublin Kierownik – Magdalena Wójcik   Fundacja “Między Nami” Krężnica Jara 498 20-515 Lublin tel. 081-511-91-31 Prezes - Zbigniew Drążkowski Liczba miejsc–20 Aktywizacja bezdomnych, wsparcie psychologiczne, socjalne.  
10.07.2009 Schronisko dla kobiet im. św. Brata Alberta w Bychawie Ul. Ks.P.Ściegiennego 25 23-100 Bychawa tel. 081-566-01-39 Kierownik – Henryka Pastuszko Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny we Wrocławiu ul. Plac Solny 14 a 50-062 Wrocław tel. 071-341-04-19   Schronisko Liczba miejsc–30 /kobiety/ czynne cały rok
Powiat bialski
11.07.2009 Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Narutowicza 55a/3 21-500 Biała Podlaska Kierownik – Jarosława Semeniuk Polski Komitet Pomocy Społecznej –Stowarzyszenie Charytatywne ul. Warszawska 14 21-500 Biała Podlaska tel/fax 083-343-73-34 Prezes – Kazimierz Nowak   Noclegownia /mężczyźni/ Liczba miejsc–14 (6 dodatkowych w okresie zimowym) czynna przez cały rok w godz. od 16.00 do 9.00
12.07.2009 Ośrodek Szkoleniowo – Terapeutyczny Dołha 56 21-570 Drelów tel/fax 083-371-15-26 Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Ośrodek Szkoleniowo–Terapeutyczny Dołha 56, 21-570 Drelów tel/fax 083-371-15-26 Prezes Fundacji – Władysław Chilczuk Prowadzenie stacjonarnej terapii dla osób z problemem alkoholowym Liczba miejsc–38
13.07.2009 Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie “Sens” ul. Piłsudskiego 27 21-543 Konstantynów tel. 083-345-33-55   Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Profilaktyki i Terapii ul. Piłsudskiego 27 21-543 Konstantynów Prezes – Bożena Masarz Schronisko interwencyjne dla dotkniętych przemocą kobiet i dzieci Liczba miejsc–22 Czynny cały rok
Powiat biłgorajski
14.07.2009 Noclegownia dla Bezdomnych “Samarytanin” w Biłgoraju ul. Sikorskiego 3 23-400 Biłgoraj tel. 084-686-19-70   Jadłodajnia “Samarytanka” ul. 3 Maja 77 23-400 Biłgoraj     Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości “Iskra” ul. Lubelska 16 23-400 Biłgoraj tel/fax 084-686-46-69 Prezes – Eugeniusz Karp   Noclegownia Liczba miejsc–20 /mężczyźni/ czynna cały rok w godz. od 18.00 do 8.00 Jadłodajnia dla bezdomnych i ubogich – ok. 40 posiłków dziennie, czynna od 10.IX do 30.IV w godz. od 12.00 do 15.00
Powiat chełmski
15.07.2009 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Wołyńska 69 22-100 Chełm tel. 082-563-01-12 Kierownik – Agnieszka Panasiuk Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie ul. Wołyńska 69 22-100 Chełm tel/fax 082-563-01-12 Prezes Koła – Marianna Myka Schronisko Liczba miejsc–50 /mężczyźni/ czynne cały rok
16.07.2009 Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „Caritas” ul. Gminna 61, 22-100 Chełm-Pokrówka tel. 082-563-79-77   Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego “Caritas” przy Parafii Wojskowo-Cywilnej Św. Kazimierza w Chełmie ul. Koszarowa 16 22-100 Chełm tel. 082-565-38-43 Ks. ppłk Grzegorz Kamiński Dom samotnej matki Liczba miejsc– ok. 40 czynny cały rok     
17.07.2009 Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu “Monar-Markot” ul. Kąpieliskowa 28 22-100 Chełm tel. kom. 0-698-222-504 Kierownik – Barbara Fijałkowska Stowarzyszenie “Monar” – Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu ul. Kąpieliskowa 28 22-100 Chełm Zarząd Główny Monar ul. Nowolipki 9 B 00-151 Warszawa tel. 022-635-13-26, 022-635-95-09   Schronisko dla osób bezdomnych – Liczba miejsc–60 czynne cały rok        
18.07.2009 Jadłodajnia „Caritas” ul. Lubelska 137 a 22-100 Chełm tel. kom. 0-509-048-979 Kierownik – Jadwiga Jóźwik           Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego “Caritas” przy Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Św. Kazimierza w Chełmie ul. Koszarowa 16 22-100 Chełm tel. 082-563-35-33 tel. kom. 0-605-999-979 Kierownik – ks. ppłk Grzegorz Kamieński   Jadłodajnia – ok. 1200 posiłków dziennie czynna cały rok          
Powiat hrubieszowki
19.07.2009 Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” Ośrodek dla matek samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, starszych ul. Nowa 69 22-500 Hrubieszów tel. 084-696-44-67   Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” ul. Nowa 69 22-500 Hrubieszów tel. 084-696-44-67 Schronisko Liczba miejsc–43 /matki samotnie wychowujące dzieci, bezdomni, osoby starsze/ czynne cały rok
20.07.2009 Kuchnia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 6 22-500 Hrubieszów tel. 084-696-26-58, 084-696-50-68   Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny we Wrocławiu ul. Plac Solny 14 a 50-062 Wrocław tel. 071-341-04-19 Kuchnia dla bezdomnych i ubogich – ok. 65 posiłków dziennie Pomoc rzeczowa, wydawanie odzieży, żywności
Powiat krasnystawski
21.07.2009 Kuchnia dla Ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty „Ludzie Ludziom” ul. Okrzei 38 22-300 Krasnystaw tel. 082-576-38-31 Kierownik– Ks. Roman Skowron   „Caritas” Archidiecezji Lubelskiej ul. Prymasa Wyszyńskiego 2 20-950 Lublin Dyrektor – Ks. Andrzej Głos Jadłodajnia – ok. 200 posiłków dziennie czynna cały rok
Powiat kraśnicki
22.07.2009 Stołówka “Kromka Chleba” ul. Koszarowa 10 23-200 Kraśnik Bractwo Ks. Stanisława Zielińskiego ul. Narutowicza 31, 23-200 Kraśnik tel. 081-825-26-34 Prezes Bractwa – Stanisław Sprawka   Kuchnia dla osób bezdomnych i ubogich – ok. 30 posiłków dziennie
23.07.2009 Stołówka “U Tadka” ul. Sikorskiego 22 23-200 Kraśnik Tadeusz Pawka ul. Sikorskiego 22 23-200 Kraśnik tel. kontaktowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku tel. 081-825-15-79 Kuchnia miejska dla osób bezdomnych i ubogich – ok. 15 posiłków dziennie
24.07.2009 Punkt Przyjmowania i wydawania odzieży ul. Olejna 8 23-200 Kraśnik Bractwo Ks. Stanisława Zielińskiego ul. Narutowicza 31 23-200 Kraśnik tel. 081-825-26-34   Punkt Wymiany Odzieży Czynny w sobotę w godz. od 9.30 do 12.30
Powiat łukowski
25.07.2009 Osada dla Osób Bezdomnych Monar - Markot Wilczyska 83 c 21-426 Wola Mysłowska tel/fax 025-754-25-33 Kierownik – Adam Nieckoś   Stowarzyszenie “Monar” Zarząd Główny ul. Nowolipki 9 B 00-151 Warszawa tel. 022-635-13-26, 022-635-95-09 Pełni funkcję schroniska Liczba miejsc–30 /matki z dziećmi/  czynne cały rok
Powiat opolski
26.07.2009 Dom Samotnej Matki w Poniatowej ul. Żeromskiego 4 24-320 Poniatowa tel. 081-820-56-26 Kierownik – Andrzej Socha   Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Lubelskie ul. Królewska 3/6 20-109 Lublin Prezes Koła – Małgorzata Jacek   Schronisko Liczba miejsc–50 /matki z dziećmi, kobiety/ 10 miejsc interwencyjnych, czynne cały rok
Powiat parczewski
27.07.2009 Jadłodajnia ul. Kolejowa 58 21-200 Parczew tel. 083-355-29-90 Kierownik – Elżbieta Baran     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew tel. 083-355-12-38 Kuchnia dla osób bezdomnych i ubogich – 400 posiłków dziennie czynna cały rok posiłki wydawane są w godz. od 12.00 do 14.00
Powiat puławski
28.07.2009 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Puławach ul. Rybacka 6 24-100 Puławy tel. 081-887-48-56 Kierownik – Halina Kowalewska Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Puławskie ul. Rybacka 6 24-100 Puławy tel. 081-887-48-56 Prezes Koła– Jadwiga Podstawek   Schronisko /mężczyźni/ Liczba miejsc–48 z możliwością zwiększenia o 20 miejsc w okresie zimowym, czynne cały rok
Powiat radzyński
29.07.2009 Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn ul. Brzostówiecka 2 21-300 Radzyń Podlaski Kierownik – Robert Targoński   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim ul. Jana Pawła II 2 21-300 Radzyń Podlaski tel. 083-413-17-53 Noclegownia Liczba miejsc–15 /mężczyźni/ czynna przez cały rok
  Powiat rycki
30.   Dom Pomocy „Słoneczny” Podlodów 8 08-504 Ułęż tel. 081-866-70-91, tel. kom. 0-661-552-770 Kierownik – Danuta Ryzlewicz   Wielopokoleniowy Dom Pomocy „Słoneczny” ul. Rolnicza 33a Wysokie k/Międzyrzeca Podlaskiego Kierownik – Agata Piątkowska tel. kom. 0-601-277-581 Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry ul. Marszałkowska 66/2 00-545 Warszawa   tel/fax 022-621-63-73 tel. kom. 0-602-333-005   Prezes Fundacji – Elżbieta Tarkowska-Chatilla Pełni funkcję domu pomocy dla rodzin, samotnych matek, ludzi starszych i potrzebujących pomocy Liczba miejsc–150   Dom Pomocy dla bezdomnych, starszych, ubogich, matek z dziećmi Liczba miejsc–45   Czynne cały rok
Powiat świdnicki
31.07.2009 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku ul. Orzeszkowej 4 21-040 Świdnik tel. 081-751-59-08 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku ul. Niepodległości 11 21-040 Świdnik tel. 081-751-31-91 Prezes Koła – Stanisław Kubiniec Schronisko Liczba miejsc–44 /mężczyźni/ z możliwością zwiększenia o 40 miejsc w okresie zimowym
32. Noclegownia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku ul. Kolejowa 4, 21-040 Świdnik   Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku tel. 081 468 48 81 ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik Prezes Zarządu Klubu -  Wojciech Zielonka Noclegownia Liczba miejsc-25 /mężczyźni/ czynna od listopada do marca
33. Jadłodajnia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku ul. Niepodległości 11 21-040 Świdnik tel. 081-751-59-08 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny we Wrocławiu ul. Plac Solny 14 a 50-062 Wrocław tel. 071-341-04-19 Jadłodajnia dla bezdomnych i ubogich ok. 200 posiłków dziennie
Powiat zamojski
34. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Zamościu ul. Orlicz Dreszera 2 22-400 Zamość tel. 084-627-09-31 Kierownik – Elżbieta Gawron Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zamojskie ul. Orlicz Dreszera 2 22-400 Zamość tel. 084-627-09-31   Prezes Koła – Włodzimierz Hawrot Schronisko Liczba miejsc–28 /mężczyźni/ czynne cały rok
35. Punkt wydawania odzieży ul. Św. Piątka 24 22-400 Zamość   Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu ul. Św. Piątka 24 22-400 Zamość tel. 084-63-92-711 Kierownik – Halina Bigos Punkt wydawania odzieży
36. Kuchnia Społeczna ul. Orlicz Dreszera 2 22-400 Zamość tel. 084-639-30-89 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 22-400 Zamość tel. 084-639-33-74, 084-627-06-76 Kuchnia dla osób bezdomnych i ubogich – ok. 160 posiłków dziennie
 

 


<<  Paź 2014  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031